Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (ANSOA) instituţie de elită în domeniul culturii de securitate şi intelligenceului privat din România
Informaţii utile ANSOA:

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (ANSOA) este un centru inovator privat de excelenţă, furnizor de soluţii de apărare, securitate, siguranţă şi formare profesională continuă a adultului pentru industria de stat şi comercială din România. Centrul a fost fondat la începutul anului 2011 de o echipă de experţi cu pregătire euroatlantică, ca grup autonom, de tip informal, dobândind personalitate juridică în noiembrie 2013.
Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (ANSOA) a fost concepută iniţial ca un centru de instruire pentru a sprijini nevoile de personal local şi regional de aplicare a legii în industria de securitate privată. Însă lucrurile au evoluat şi astăzi, fiind capabili de a oferi societăţii româneşti şi internaţionale, soluţii de evaluare de risc, de prevenţie, de formare şi de luptă cu efectele unor dezastre naturale, împotriva unor ameninţări sau acţiuni ostile precum şi studii de securitate în mai toate domeniile de activitate ale unei societăţi moderne, ca reacţie la nevoia de linişte, siguranţă.
Toate activităţile ANSOA sunt ghidate de cele şapte principii : respectarea Constituţiei şi a legislaţiei României, de integritate, de guvernare, de excelenţă, demnitate, muncă în echipă şi inovaţie.
ANSOA operează în spectrul de informaţii şi securitate: identificare, evaluare, analiză, prognoză, recrutare, formare profesională şi protecţie.
ANSOA se prezintă ca un Centru în domeniul culturii de securitate conceput după standarde internaţionale de profil, care dezvoltă proceduri în vederea prevenirii şi combaterii oricăror forme de violenţă (terorism internaţional, criminalitate transfrontalieră, dezordini sociale, etc.) dar şi dezvoltarea mecanismelor care favorizează înglobarea elementelor necesare la nivelul societăţii din punct de vedere al gestiunii informaţiei si organizării apărării colective, abordate desigur prin prisma securităţii integrate, ca şi concept sistemic.

Concret, ne-am specializat în:

• Formare şi sprijin pentru instituţiile de stat sau companiile interne şi internaţionale.
• Human Resource Personal şi serviciile de securitate pentru instalaţii.
• Colectare şi operare de informaţii OSINT- HUMINT.
• Managementul riscului şi servicii de consultanţă de securitate.
• Suport de stabilitate, de răspuns la criză, incidente critice şi operaţiuni de bază emergency.
• Training pentru civili, persoane cu atribuţii în aplicarea legii şi pentru personalul militar.

Avem experienţa şi resursele necesare pentru a livra servicii de consultanţă şi de asistenţă critică pentru clienţi, inclusiv instruire pentru misiuni de securitate externă în medii ostile, cum ar fi Afganistan şi Irak. ANSOA se poate defini ca singurul furnizor de soluţii de diminuare a riscurilor într-o matrice asimetrică de evoluţie a ameninţărilor locale, regionale şi globale. În fiecare zi oferim informaţii şi educaţie de excelenţă în întreaga industrie militară, de securitate privată şi societatea civilă pentru a demonstra cel mai înalt grad de integritate etică şi profesională.
Obiectivele ANSOA pe linia educaţiei şi culturii de securitate sunt:
• Stimularea interesului şi preocupărilor instituţiilor şi persoanelor particulare faţă de Cultura/Educaţia de Securitate, prin intermediul mass-media şi a altor acţiuni de promovare direcţionate în acest sens;
• Integrarea în instituţiile de învăţământ – la nivel primar, gimnazial, liceal şi superior – a Educaţiei pentru Securitate atât pentru copii şi adolescenţi, cât şi în instituţii publice pentru adulţi, prin organizarea de cursuri, conferinţe, simpozioane, traininguri şi seminarii, întâlniri, colocvii, vizionări, workshopuri, grupuri de discuţii, mese rotunde, tabere, excursii şi alte activităţi recreativ-educaţionale;
• Editarea, publicarea şi difuzarea de materiale informative şi ştiinţifice, cărţi, reviste, pliante şi alte materiale tipărite şi audio-vizuale;
• Stabilirea de contacte şi colaborarea permanentă cu instituţiile ştiinţifice din ţară şi din străinătate, cu experţii în domeniu, precum şi cu alte organizaţii – instituţii guvernamentale sau non-guvernamentale care au ca domeniu de interes Cultura de Securitate şi domeniile conexe;
• Atragerea, sprijinirea şi îndrumarea persoanelor fizice sau juridice care doresc să se iniţieze şi să se perfecţioneze în domeniul securităţii, protecţiei personale, managementului educaţional al culturii de securitate, precum şi a tuturor celor interesaţi de Cultura de Securitate;
• Desfăşurarea de acţiuni concrete, în limitele de competenţă a academiei, în vederea prevenirii şi combaterii agresiunii/violenţei – asigurării protecţiei personale, de grup şi societale;
• Participarea la proiecte, conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice având ca subiect domeniul Securităţii organizate/sprijinite de instituţii de învăţământ superior din România şi din străinătate, autorităţi publice locale şi centrale precum şi de instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale etc.
• Înfiinţarea Poliţiei Civile în parteneriat cu autorităţile publice şi cu respectarea legislaţiei interne şi europene, ca un imperativ al descentralizării administrative.
• Înfiinţarea Comisiei pentru Cercetarea şi Dezvoltarea Societăţii Informaţionale, proiect iniţiat de directorul ştiinţific al Centrului de Cercetare şi Studii de Securitate din cadrul ANSOA, jurist Sebastian Sârbu.
• Înfiinţarea Academiei Diplomatice, un proiect realizat în parteneriat cu Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor din România, destinat formării viitorilor ambasadori, dar şi implementării în România a unei reale culturi diplomatice, scopul final fiind îmbunătăţirea imaginii Statului român în străinătate şi promovarea intereselor strategice ale ţării noastre.
• Înfiinţarea unui Centru Naţional de Investigaţii care să reunească specialişti din structurile de pază şi securitate, detectivii particulari, jurişti, criminalişti, investigatori, diverşi specialişti în intelligence, administraţie, sistemul apărării, etc.
ANSOA deserveşte departamente şi agenţii guvernamentale, organizaţii guvernamentale de aplicare a legii, aliate europene şi NATO, clienţi corporativi şi individuali. ANSOA serveşte România.

reprezentant ANSOA, cerc. Sebastian SÂRBU