CLUBUL PRESEI TRANSATLANTICE. Declaraţie de principii


CE ESTE CPT

Clubul Presei Transatlantice este o punte de comunicare între locuitorii a două continente. Deosebirea de oricare altă structură similară este aceea că nu reprezintă doar o denumire, ci un program coerent de acţiune, cu direcţii bine stabilite şi cu o o strategie pe termen scurt, mediu şi lung.

PREMIZE

1. Clubul Presei Transatlantice nu este un scop, ci o cale.

2. Clubul Presei Transatlantice este un factor de polarizare a unor idealuri şi scopuri comune. Acestea sunt în primă instanţă identitare şi în ultimă instanţă universale.

3. Orice popor se defineşte prin valorile sale, cu care a contribuit la patrimoniul spiritual al umanităţii. Orice individ aparţinând unei naţiuni, dar care e adoptat de spaţiul social şi cultural al unei alte ţări (sau care contribuie la prosperitatea şi evoluţia unei alte ţări decât cea de origine) se defineşte în acel spaţiu prin contribuţia personală şi merită gradul de preţuire conform acelei contribuţii.

4. Cultura, civilizaţia şi spiritualitatea românească au fost, de-a lungul istoriei, “focare” de emergenţă pentru cultura, civilizaţia şi spiritualitatea altor  popoare şi ţări. Ele s-au constituit în valori individuale care au generat, la rândul lor, valori perene ale altor civilizaţii. Civilizaţia Americii a fost, la rândul ei servită de personalităţi ale spaţiului nostru identitar. Aceste personalităţi au contribuit, împreună cu ceilalţi cetăţeni ai Lumii Noi, la nivelul actual de civilizaţie al Americii.

5. Comunicarea, dialogul pe care-l propune Clubul Presei Transatlatice se bazează pe contribuţia românească la cultura şi civilizaţia umanităţii şi a Americii. Aceste contribuţii constituie creditul nostru moral, sau, mai exact, limita de credit până la care solicităm respect şi recunoaştere.

6. Pentru a elimina din start orice suspiciune privind onestitatea conceptului, Clubul Presei Transatlantice porneşte în demersul său de la cunoaşterea reciprocă şi corectă a relaţiei dintre românii din America şi America, pe de o parte, şi a Americii cu românii din Europa pe de altă parte. Cunoaşterea noastră are sensul unei confesiuni publice, nu al unei atitudini revendicative. Dorim ca, aflând mai multe despre români, America (în perspectivă şi celelalte continente) să-şi cunoască mai bine istoria, valorile şi locuitorii.

SCOPUL

1.    Scopul final al CPT este de a se constitui într-un INFO-LAND al comunicării, în care membrii comunităţii virtuale să-şi poată transmite, să preia şi să disemineze, într-un cadru coerent, informaţiile esenţiale şi de interes general.

2.    Scopul proxim al CPT este acela de a crea acţiuni comune, de interes identitar şi universal care să ajute, să propună sau să rezolve cazuri şi situaţii ce vizează persoane, instituţii, comunităţi, să facă publice şi să disemineze descoperiri, soluţii, invenţii importante, mari nedreptăţi sociale sau individuale etc. Clubul Presei Transatlantice îşi propune să fie purtătorul de cuvânt al marilor idei care se nasc sub ochii noştri dar care, din lipsa de comunicare, se sting înainte de a trece pragul faptei.

CINE POATE FACE PARTE DIN CLUBUL PRESEI TRANSATLANTICE

Pot face parte, din Clubul Presei Transatlantice:

1.    Orice jurnalist român sau străin, indiferent de etnie, care aderă la ideile şi principiile enumerate mai sus şi care poate face dovada practicii în domeniu (publicistică).

2.    Orice publicaţie, trust de presă, agenţie de presă, asociaţie profesională înrudită cu activitatea de presă, care subscrie la ideile şi principiile CPT şi sprijină promovarea acestora.

3.    Elevii şi studenţii care – având aptitudini şi chemare pentru activitatea în presă sau literatură – doresc să facă parte din CPT dar care, dintr-un motiv sau altul, nu au publicat nimic până acum. Aceştia pot fi validaţi în spaţiul public prin apariţia textelor pe site-ul CPT, sau în publicaţiile membre. După o perioadă de “stagiu”, cuantificabilă prin numărul de texte publicate, pot deveni automat membri ai CPT.

Condiţiile de parteneriat cu publicaţiile, agenţiile de presă, trusturile sau asociaţiile care doresc să se înscrie în Clubul Presei Transatlantice vor fi negociate separat cu fiecare solicitant în parte. În principiu, fiecare va avea obligaţia de a crea, pe prima pagină a site-ului propriu, un domeniu sau o categorie având denumirea Clubul Presei Transatlantice. Obligaţii similare va avea  şi Clubul Presei Transatlantice, pentru fiecare membru în parte.

Solicitările de înscriere în Clubul Presei Transatlantice pot fi trimise pe următoarea adresă:

clubulpreseitransatlantice@gmail.com