Latest Entries »

„Nu există cunoaștere înnăscută, pentru motivul că nu există copac care să iasă din pământ cu frunze și fructe.”
Voltaire

leulA trecut mult timp de la cel de al doilea război mondial și unii tineri sunt impasibili la cuvântul război, alții vorbesc cu o anumită încântare, alții cu patimă. Puțini sunt cei îngrijorați. Este adevărat, timpul își așterne uitarea. Trecutul se uită repede și se învață prea puțin din greșelile lui. Atrocitățile războiului sunt date uitării sau nici nu au fost îndeajuns cunoscute, așa încât unii tineri văd acum în război o soluție pentru drama lor personală. În loc de a-și iubi țara în care s-au născut sau care îi hrănește, devin „scârbiți”, sau trădători, nu mai vor să fie ceea ce sunt de fapt – tinerii minunați, nădejdea țării respective.
Cred, că în rândul tineretului putem distinge mai multe categorii: unii care negăsindu-și un loc de muncă, și-au căutat de lucru în alte țări, acolo unde li s-a ivit posibilitatea și unde își duc munca cinstit, uneori cu dublu efort (nu vorbim despre cei care s-au dus nu pentru a munci, ci pentru a fura din munca altuia); unii care și-au definit din vreme scopul în viață și au o preocupare, și-au format o familie, își duc un trai destul de liniștit în țara lor, legați fiind de familie și anumite proprietăți; alții care caută preocupări excentrice și atunci când le găsesc, fără a gândi prea mult, își văd salvarea înrolându-se în formațiuni distrugătoare, supraevaluându-și propria persoană cu o mândrie patologică, nevrotică. Se văd eroi, își sacrifică viața pentru scopul descoperit – cel al răului în lume, al distrugerii. Amintesc spusele scriitorului francez Honoré de Balzac: „Răutatea calculată este cea mai ascuţită dintre toate răutăţile”. Și alții – mulți de altfel – cu dorința de a-și continua studiile, sub diferite forme. Pentru ultima categorie, dar nu numai, ar trebui pregătiți mai mulți profesori și mai multe centre de studiu, înțelegând minunata lor dorință de a se dărui studiului, adică de a-și lărgi orizontul cunoștințelor în timp. Benefice ar fi mai multe școli, mai mulți profesori, mai multe masterate, mai multe doctorate pentru tineri! Dacă nu pot ocupa atât de repede locuri de muncă, fiindcă ele se găsesc greu, nu ar fi mai bine decât să nu facă nimic sau să caute anturajuri bolnăvicioase sau droguri care să le întunece mințile, să aibă o activitate intelectuală care să le hrănească sufletele? Cu atât mai mult cu cât ei doresc a se cultiva. Nivelul de educație și de cultură trebuie să fie în creștere continuă. Am depășit cu mult vremurile când exista mentalitatea că la munca câmpului sau pentru cea a meșteșugarilor nu este nevoie de prea multă carte. Toți tinerii ar trebuie să se instruiască, să aibă acest drept. Lor trebuie să li se acorde mai multă atenție și înțelegere.
De curând am auzit doi tineri discutând. Unul spunea că dorește să studieze mai departe, celălalt l-a luat în derâdere, spunându-i: „Să mai înveți? Ce prostie! Mie îmi trebuie bani, am să fac tot ce este posibil să am bani cât mai mulți și cât mai curând!” Iată, mi-am zis, doi tineri care gândesc diferit! Unul vrea să-și hrănească sufletul, celălalt trupul. Măcar celălalt să fi gândit: „Vreau să am bani ca să-mi pot permite să-mi hrănesc sufletul”. Dar nici vorbă de așa gândire! Iată, mi-am zis, sunt și tineri care nu cunosc adevăratul scop al vieții, nu sunt încă înzestrați cu prea multe cunoștințe, nu au experiența vieții. Filozoful, eseistul român Constantin Noica (1909-1987) atrăgea atenția: „neștiință avem cu duiumul”, dar inadmisibil este să fii ignorant, adică să nu știi ce trebuie să știi”.
În decizia tinerilor intervine personalitatea, cea care include un set de caracteristici mentale și care reflectă cum gândește, simte și acționează o persoană. În opinia psihologului francez Paul Fraissé (1911-1996), înainte de a defini personalitatea, trebuie să definim persoana, ea însemnând individul uman concret. Personalitatea este unică. Putem constata similitudini între oameni și cu toate acestea sesizăm că indivizii posedă caracteristici speciale sau combinații de caracteristici care-i disting pe unii de ceilalți. Diferența dintre indivizi definește natura unică a persoanei, influențează asupra modului în care persoana reacționează și interacționează cu ceilalți sau cu mediul. Personalitatea are la bază ereditatea, prin moștenirea genetică, dar este dezvoltată funcție de mediul, educația, cultura, experiența pe care omul o trăiește. Ereditatea poate fi șlefuită de-a lungul vieții, în mod favorabil sau defavorabil, precum o statuie – în scop frumos sau dizgrațios – și aceasta făcându-se în viața de familie, în contextul religiei și al grupurilor de oameni din care persoana face parte. Prin urmare mediul social – cultural joacă un rol important în formarea personalității. Despre personalitate se spune că este „tipul actual al dezvoltării speciei, în forma cea mai înaintată”, fapt pentru care este necesar a i se acorda o mare atenție.
Într-un eseu publicat de curând, spuneam că este necesar a se face educația și cultura tinerilor pe diferite căi și că, aceasta ar trebui să fie una dintre preocupările importante ale societății. Mi-ar plăcea să cred că va veni vremea unei noi perioade cu sete de cultură, când tinerii vor dori să se cultive și nu să se războiască, când privirile le vor fi curioase și nu ucigașe, când absolvenții unor școli vor putea cu ușurință a continua studiul pentru lărgirea orizontului educațional și cultural, a specializării ulterioare și a formării personalității umane. A investi în educație și cultură, înseamnă a gândi asupra viitorului omenirii. Educația din familie, dar și cea instituțională a fost neglijată o mare perioadă de timp, iar personalitatea și comportamentul au avut de suferit. Acest prejudiciu moral-social continuă, remarca cineva, prin vulgaritatea îmbrățișată în toate domeniile, ca o replică la sentimentele nobile, umanitare ale omului, existente încă.
Prin educație și cultură omul nu poate ajunge la disperare, nu poate avea sentimentul distrugător al răzbunării, ci i se vor deschide ochii asupra lumii, va învăța cum să folosească cele mai bune percepte morale și va descoperi calea bunelor preocupări, corespunzător aptitudinilor fiecăruia. În caz contrar, parte a tineretului de astăzi, destul de debusolat, va opta (a și optat!) pentru căile opuse binelui, căi ale răului – îndoctrinarea cu ură și răzbunare, necunoscând adevăratul scop al vieții, al lui și al omenirii, precum și strădania necesară împlinirii. Studiul, lectura ar veni în ajutorul formării cât mai rapide a personalității tinerilor, a principiilor corecte ale vieții și modelării ființei spre bine, scoaterii ei de sub influența răului. Cultura trezește conștiința, adică sentimentul responsabilității morale față de propria conduită. Un om fără cultură este un om cu suflet sărac.
Desigur nevoia de a ne cunoaște, curiozitatea de a descoperi dedesubturile motivelor și temerilor noastre este puternică la noi oamenii și deosebit de utilă. Este necesară cunoașterea nevoilor noastre și a le controla prin voință. Psihologul umanist american Abraham Maslow (1908-1970) a fost cel care a ierarhizat nevoile umane în forma unei piramide, la bază fiind nevoile primitive, în vârf nevoile cognitive (de cunoaștere, înțelegere, explorare) și cele estetice (frumusețe, ordine, simetrie) arătând că nevoile cognitive nesatisfăcute se transformă în nevoi nevrotice, cu un stil de viață nesănătos. El spunea: „Dacă vom reuși să îmbunătățim natura umană, atunci vom îmbunătăți totul, și aceasta deoarece doar astfel vom înlătura cauza dezordini mondiale”.
Importantă devine studierea personalității atunci când privim omul ca ființă socială prin excelență, fiindcă omul trăiește printre alți oameni și astfel înțelegerea personalității devine un factor esențial atât în cunoașterea de sine, cât și în cunoașterea celorlalți. Psihologii spun că personalitățile pot fi comparate cunoscând în ce mod și în ce măsură forțele genetice și cele ambientale au interacționat pentru a determina structura și funcționarea actuală a personalității. Cert e că am ajuns să ne întrebăm: „cum este cu putință ce este”, ca tineri fanatici, la numai douăzeci de ani (aproximativ) să-și maltrateze cu bestialitate și să-și ucidă cu cruzime semenii? Care ar fi remediul și cum s-ar putea îndrepta aceste devieri ale personalității? De ce am avut până acum ochii închiși și nu am văzut pericolul? Iată că se confirmă concluziile filozofilor că „există, în chip straniu, răspunsuri care se produc înaintea întrebării”.
Sigur că viața s-a schimbat, că omul este obligat să se reorienteze pentru a supraviețui. Albert Toffler vorbea în cartea sa Șocul viitorului despre ideologii care pot fi considerate niște „largi fișiere mentale cu sertărașe, în așteptarea de noi date”. Omul lovit brusc de ceea ce el consideră a fi un rău copleșitor pentru el, până ce reușește să se orienteze, să vadă adevărul, trece printr-o puternică agitație și neliniște. Posibil ca tocmai această fază să fi fost speculată de anumiți indivizi născători ai unor ideologii care folosesc mijloace barbare, distrugând lumea. Sunt atrase persoane aflate „în criză”, care intră sub influența factorilor malefici, simțirea și judecata se pervertesc, se produce depersonalizarea.
Revin întrebând: Poate ar fi fost nevoie de mai mulți dascăli de calitate, de școli, de lecturi, pentru păstrarea sau alegerea unui stil sănătos de viață? Cât și câți au scris sau le-au vorbit tinerilor despre scara de valori care trebuie avută în viață? Care au fost modelele arătate? N-ar trebui adunată, strânsă, chemată, cum vreți să spunem, o elită care să reformuleze adevăratele valori necesare societății și să le dea în vileag, în vederea progresului societății? N-ar trebui ca oamenii care ne conduc să-și pună la lucru imaginația și rațiunea, să reflecteze asupra posibilităților, dar și limitelor omului, pentru a-l feri de atitudini excentrice, cele care ies din limitele obișnuitului? Ar trebui să gândească la viitorul nostru, la viitorul tinerilor astăzi fără ideal moral, fără loc de muncă, familie stabilă, fiindcă ei, tinerii, duc steagul vieții mai departe. Bolta lumii s-a mărit și este nevoie de mai multe coloane pe care să se sprijine, pentru a nu se nărui.
Părintele român Constantin Galeriu (1918-2003) invoca cuvintele lui Marcu Ascetul: „Trei sunt uriașii care ucid sufletul: uitarea, ignoranța și trândăvirea”. Să gândim asupra lor! Cert este că atunci când duci munca pe care o dorești, o accepți, trăiești în concret și iubire, iar când trândăvești trăiești în abstract și ură, întinzi cu ușurință mâna – răului.
Putem rămâne pasivi în fața primitivismului, a răului, a cruzimii, a bestialității? Când va reveni lumea la normalitate? Civilizația – produsul minții omului făcut cu mare efort – nu este permis a fi distrusă! Ar însemna un mare regres. O hotărâre trebuie luată. Istoricul și geograful grec Herodot (484 – 425 î. H.) spunea: „Chiar dacă în cale se ivește vreo piedică, valoarea unei hotărâri bune nu-i cu nimic zdrobită!”

A apărut noua carte semnată de Vavila Popovici, ARTICOLE, ESEURI vol.IV – Create Space, SUA. Cartea poate fi comandată la adresa:
„Articole, Eseuri vol. IV” (https://www.createspace.com/4924372)

Articole_Eseuri_IV_(2014)Pot fi comandate și celelalte cărți ale autoarei, la adresele de mai jos:
„Popasurile vieții” (https://www.createspace.com/4750494)
„Dialoguri îndrăgite” (https://www.createspace.com/4547471)
„Love Story” (https://www.createspace.com/4511644)
„Articole, Eseuri (vol. III)” (https://www.createspace.com/4347993)
„Tremurul gândului” (https://www.createspace.com/4062911)
„Fulgurații” (https://www.createspace.com/3958608)
„Articole, Eseuri (vol. II)” (https://www.createspace.com/3801524)
„Scrisori de departe” (https://www.createspace.com/3456668)
„Articole, Eseuri” (https://www.createspace.com/3479381)
„Preaplinul Tăcerilor” (https://www.createspace.com/3513737)
„Poemele iubirii” (https://www.createspace.com/3698730)

Îndrumări pentru noii clienți:
Dacă este pentru prima dată când comandați de la CreateSpace, va trebui mai întâi să vă creați un cont (deși CreateSpace face parte din grupul Amazon, conturile sunt separate, deci chiar dacă aveți deja un cont deschis la Amazon, pentru a comanda de la CreateSpace trebuie să vă creați un cont nou, separat de contul Amazon).
Veți stabili un nume de identificare și o parolă. Apoi vi se va cere să vă introduceți câteva date personale (adresa de email, numele personal, adresa unde locuiți, etc.) și datele unei cărți de credit (Visa, MasterCard, etc.). Fără carte de credit nu se poate comanda. Tot acest proces trebuie făcut numai la prima vizită, la vizitele ulterioare doar faceți sign-in cu numele de identificare și parola. Odată încheiată deschiderea contului, precizați numărul de exemplare dorite și plata se va face automat de pe cardul înscris anterior, iar expedierea se va face la domiciliul personal.

Radio aripi spre cer este un post de radio crestin online, cu muzica contemporana dar si mai veche.

Transmitem muzica crestina, predici, versete din biblie, posibilitatea de a alege piesele dorite, preferinte muzicale, cat si emisiuni interactive, (dezbatem subiecte diverse, avem interventii telefonice in direct, punem intrebari biblice, etc)

Nu va spunem mai multe, ci va lasam sa descoperiti singuri si sa le spuneti si altora despre postul nostru de radio crestin.

Fiti binecuvantati si va invitam sa ascultati cat mai des Radio aripi spre cer!

http://www.aripisprecer.ro/

header

Marin Preda“Jurnalul Bucurestiului” a initiat Cenaclul literar “Marin Preda”, care isi
propune si identificarea si promovarea unor creatii deosebite [poezie si
proza scurta] pentru debutanti si initiati . Cele mai bune 30 de lucrari
ale celor doua sectiuni vor fi publicate intr-un volum . Cei interesati
trebuie sa trimita maxim trei lucrari , precizand autorul , varsta ,
sectiunea la care participa : debutanti sau initiati . Un juriu
coordonat de scriitorul Sorin Preda si aprecierile cititorilor nostri
[operele trimise vor fi publicate in "Jurnalul Bucurestiului", la rubrica
- Cenaclul literar] vor stabili cele 30 de lucrari ce vor fi publicate .
Lucrarile trebuiesc trimise la :

contact@jurnalulbucurestiului@yahoo.ro

sau la : sorin.preda@yahoo.com
precizand ca sunt pentru cenaclul literar.

Jurnalul Bucurestiului

Concert Calatorii in Lumea Muzicii RomaniaIncanto Quartetto are bucuria de a va invita, Marti, 23 Septembrie 2014, ora 19.00, la concertul “Calatorii in Lumea Muzicii – Romania”, care va avea loc in Sala Multifunctionala a Consiliului Judetean Timis.

Moderator: Cristian Rudic

Intrarea libera!

www.incanto-quartetto.eu

afisBiserica Ortodoxa Romana Sfantul Andrei va invita la cea de-a 6-a 
editie a "Festivalului bucatariei romanesti" care se va desfasura pe 
durata a trei zile, incepand de vineri 19 septembrie si pana duminica 
21 septembrie. Festivalul va fi organizat in curtea bisericii Sfantul 
Andrei situata la 9111 River Road, Potomac, MD 20854.
 
La fiecare festival doamnele din comunitate pregatesc mancaruri 
traditionale romanesti folosind retete transmise din generatie in 
generatie. Nu ratati deci aceasta ocazie rara de a degusta mancaruri 
delicioase si bauturi romanesti si de a va bucura de cultura si muzica 
romanesca. Peste 3000 de persoane sunt asteptate la acest festival 
care va fi fara indoiala un eveniment distractiv si dinamic.
 
Program: Vineri, 19 septembrie intre orele 17 si 20 si sambata si 
duminica, 20 si 21 septembrie intre orele 11 si 19.
 
Meniu: Sarmale in foaie de varza, de vita si vegetariene, mititei, 
pastrama de oaie, pasta, carnati, ciorbe si supe, prajituri de casa, 
vin si bere romaneasca si multe alte preparate delicioase.
 
Muzica live si dansuri folclorice cu Ansamblul de dansuri populare 
"Carpathia" si grupul local de muzica populara "Morosenii la 
Washington" & Activitati pentru copii.
 
Expozitie traditionala: Expozitie de costume populare, icoane, carte 
veche, artizanat si ceramica afara si in Biserica Sfantului Apostol 
Andrei.
 
Intrarea: Adulti $5, copii $3. Plata de intrare este necesara doar o 
singura data pentru tot weekendul. Pentru informatii suplimentare sau 
pentru a afla cum puteti participa ca si voluntar sau deveni un 
sponsor va rugam sa accesati: www.romanianfoodfestival.com
 
-- 
ASTROM - Asociatia Studentilor si Tinerilor profesionisti ROMani
http://www.facebook.com/group.php?gid=2205051195
http://www.astromdc.org

Corb celScopul : a scrie pentru a nu te sinucide
Modalitatea : un melanj neprotocolar de structuri literare
Timpul actiunii: duminica, 14 septembrie, un an din calendar…
Personajele: autorul, Poe, G.

Actul I, scena I (interiorul unui cafe internet din apropiere de Piata Romana)

Autorul: – Astazi am ales in mod deliberat sa nu te mai stresez cu gasirea unei solutii pentru a fi impreuna fiindca mi-ai oferit o zi superba ieri, cand a fost in 13…
Am plecat de dimineata, desi as fi vrut sa mai tandalesc putin…
Fiecare imagine a ta se imprima in memoria mea …

(fara sa pot evita, se infiltreaza aici un fragment din “Le pont Mirabeau” in interpretarea lui Marc Lavoine…

Exista versuri predestinate:

La joie venait toujours apres la peine

/si voi scrie fara accentele frantuzesti fiindca cine stgie franceza isi da seama ca… /

(dar as avea nevoie de un psiholog sa imi explice DE CE merg singur pe strada si simt nevoia sa vorbesc cu tine…
mi-ai lipsit enorm cat ai fost plecata din oras…
mergeam pe strada singur si vorbeam cu tine…
si tu imi spuneai la telefon MI-E DOR DE TINE !
Si mie mi-era dor de tine…

descoperisem o melodie, care mult timp nu am stiut cine o canta:

Apoi am fost hipnotizat de Bob Marley sa-i ascult melodia de sute si sute de ori…

Ar trebui sa ma intorc la ziua de ieri…
cand am ascultat impreuna
Vunk & Antonia (Pleaca)

http://youtu.be/PGCt6JiWObw Vunk si Antonia – Pleaca

Era miercuri spre joi
Ma iubeai pan’ la cer si inapoi
Doua nopti mai tarziu
Nu puteam sa zbor sau sa mai fiu…

Poza ta la minut
O scrisoare si’atat, minic mai mult
Scria negru pe alb
Adiooo! exclamat la final…

Pleaca! maine o sa-mi treaca
Ce daca durerea a venit si nu mai pleaca
Lasa-ma sa mor de dor
Fericirea mea, la naiba!
Pleaca!

Am ramas ca un orb
Nu te mai vad la mine-n viitor
Am ramas ca un mut
Nici n-am mai apucat sa te sarut…

Pleaca! maine o sa-mi treaca
Ce daca durerea a venit si nu mai pleaca
Lasa-ma sa mor de dor
Fericirea mea, la naiba!

Pleaca! maine o sa-mi treaca
Ce daca durerea a venit si nu mai pleaca
Pleaca

LASA-MA SA MOR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poe : – Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
`’Tis some visitor,’ I muttered, `tapping at my chamber door -
Only this, and nothing more.’

( fara nici o legatura , desigur, un vals…

…am plecat de la tine ca un corp fara viata si am stiut ca vei aparea la fereastra sa imi spui inca ceva…sa te maio vad…sa te mai sorb in fiinta mea, indragostita nebuneste de tine…sa pot sa mai respir cateva secunde aerul rece al dimineatii…sa nu mor pe treptele acelea care ma desparteau de tine…sa nu…

Actul II

Autorul : – Am ajuns acasa, m-am schimbat, m-am ras si m-am imbracat intr-o pereche de blugi…
Dar simteam nevoia imperioasa sa te revad…sa respir aerul prin care trecusem impreuna…Stiam ca stii ca te iubesc enorm…Dar nu eram cu tine si asta ma facea sa sufar enorm…desi cand eram cu tine uneori

Si atunci am decis sa trec din nou prin locurile prin care fusesem cu tine…

Poe: http://youtu.be/C4bb_6MmgZo
G. : – Unde esti in aceasta duminica frumoasa?
Soarele meu…Irealul meu…tot ce am eu mai scump pe lume ……..TU ESTI !

(si lacrimile noastre curg in tacere…poate ca niciodata nu vom…dar exista un anotimp pentru fiecare
lucru…)

Autorul: – Si atunci m-am dus la baie, mi-am dat jos tricoul si m-am uitat in oglinda…sa vad urmele unghiilor tale in carnea mea…
Mi s-a parut ca acolo incep sa creasca pene…ca sunt semnele unor aripi de corb…care vor trebui sa creasca imens…spre a ma proteja sa zbor de la etajul VII…cand voi zbura…intr-o zi…

Actul III

G. : – Unde esti tu, soarele meu?
Autorul: – Poate ca mainile nostre, care au o aura extrem de compatibila…
G. : – Daca mai faci asa…schimb metroul…
Autorul:

FINAL :

(o marturisire a autorului, citita de G. la mult timp dupa ce fusese scrisa)

“…Trecuse un timp de cand in umerii mei incepusera sa creasca niste pene…Eram convins ca erau aripi de corb si m-am ridicat incet pe balustrada de la etajul VII…
Inainte de a-mi desface aripile am vrut sa mai ascult inca o data o melodie la chitara:

Poate ca melodia aceea avea darul sa ma motiveze, sa nu imi mai para rau de nimic, SA MA DESPRIND…

Fara regrete, fara ani…o desprindere usoara…
Si realizez inca o data ca DOAR IN VIS totul este ASA CUM AR TREBUI SA FIE !!!

(pe caldaram, a doua zi in zori, se gasi trupul unui corb urias, care parea sa aiba maini…si in mainile sale era un trandafir din cuvinte:

Si deasupra VISUL, visul acela urias…in care noi doi…

Ioan Iacob

Richard Rudd, autorul cărții de succes “Cheile Genelor” va susține în România, în perioada 27-28 septembrie 2014, între orele 10.00-18.00, Conferința “Activarea Unei Națiuni”, menită să genereze o trezire spirituală puternică atât la nivel individual, cât și cultural, prin puterea rezonanței colective. Conferința va avea loc în București, la Hotelul Lev’Or.
richardruddÎn cadrul evenimentului, autorul va prezenta audienței răspunsuri la întrebări ce ne macină încă de la naștere, cum ar fi: “Care este scopul mai înalt al vieții și cum îl încorporezi în ființa ta?”, “Ce înseamnă trezirea spirituală pentru fiecare și care ne sunt obstacolele?”, “Cum să generezi prosperitate în viața ta printr-o nouă viziune de afaceri ce se bazează pe colaborare în loc de competiție?”, “Cum arată cea mai frumoasă viață pe care o poți avea?”, “Cine ai deveni dacă ți-ai exprima întregul potențial?” și multe altele.
“Cheile Genelor” vorbește despre 64 de arhetipuri universale care stau la baza țesăturii întregului univers și au capacitatea de a trezi potențialul ascuns din ADN-ul nostru. Ele inițiază un proces la nivel celular, specific fiecărei persoane, și ne sunt călăuză în transformarea convingerilor fundamentale despre noi înșine. Richard Rudd a afirmat că România se află în Cheia Genei 13 (Siddhi – Empatie, Dar – Discernământ, Umbră – Disonanță), iar acest lucru înseamnă că țara noastră se află în plin proces de trezire, neînțelegerile dintre oameni fiind până acum “Umbra Colectivă care a mocnit și a lucrat în taină”. De acum încolo, Darul Discernamântului poate aduce în prim-planul culturii noastre o abordare complet nouă, bazată pe puterea inimii. Acest concept este cunoscut drept “Frăția Omului”, o lume în care empatia depășește antipatia și în care greutatea și durerea trecutului pot fi folosite despre combustibil pentru o nouă viziune.
În data de 26 septembrie, Richard Rudd va lansare cartea în limba română, începând cu ora 18.30, iar intrarea este gratuită. Înscrierile pentru lansarea cărții se fac pe site-ul – http://eepurl.com/2I7Yf. Biletele pentru conferința din perioada 27-28 septembrie pot fi procurate de pe website-ul http://www.genekeys.ro

Richard Rudd este profesor, scriitor și poet laureat internațional. Viața i-a dăruit oportunitatea să călătorească timp de 20 de ani, în căutarea adevărului și sensului. Toate cercetările sale s-au concretizat în 2002, când a început să scrie cartea Cheile Genelor. Pentru ca această carte să ajungă la forma ei completă a fost nevoie de 7 ani, iar în momentul de față Richard continuă să studieze și să dea mai departe învățăturile ei profunde. Soț și tată devotat, Richard locuiește împreună cu familia în Devon, Anglia.

Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă, în colaborare cu Centrul Psiho Blue, organizează, în perioada 18-19 octombrie 2014, la Timișoara, un nou curs de formare profesională pentru obținerea avizului de liberă practică în psihoterapie integrativă și certificatul european de psihoterapeut. Cursurile de formare sunt acreditate de Colegiul Psihologilor din România (COPSI) și de Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă (EAIP).
woman by the psychologistFormarea are o durata totală de 5 ani, din care 3 ani până la etapa de psihoterapeut sub supervizare, și încă 2 ani până la etapa de psihoterapeut autonom. După primii 3 ani de formare se obține avizul de liberă practică pentru profesia psihoterapeut sub supervizare și persoane în cauză își pot deschide un cabinet individual de psihoterapie. Programul de formare se adresează absolvenților de la mai multe specializări, precum: psihologie, medicină, teologie, filosofie și asistență socială, precum și studenți în an terminal.
Formarea în psihoterapie integrativă se organizează modular, în module cu durata de 2 zile, cu frecvență de aproximativ 1 modul/lună, iar costul pentru un modul de formare este de 450 lei. Echipa de formatori este una mixtă, aceștia fiind atât din România, cât și din țările europene, și este compusă din următorii: Oana Maria Popescu, Loredana Ileana Viscu, Silvia Georgiana Gane, Maria Catharina Gilbert, Peter John Hawkins, Daniela Hiera, Adriana Oachis, Bianca Macavei, Andrei Constantinescu, Cristian Delcea.
“Este o ocazie minunată, mai ales pentru studenții din anul final și pentru absolvenții de facultate, pentru a parcurge acest curs de formare, în urma căruia pot obține avizul de libera practică în domeniul psihoterapiei integrative și certificatul european de psihoterapeut. Am inclus în echipa de formatori și psihologi reputați de la Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă, astfel încât aceste cursuri de formare să fie recunoscute la nivel european”, declară dr. Oana Maria Popescu, președintele Asociației de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă și directorul Centrului Psiho Blue.
Informații suplimentare: http://www.psihoterapie-integrativa.eu
Înscrieri și detalii: dr.oana.maria.popescu@gmail.com , tel. 0730.591.771

1. MUZEUL DE ARTA CONSTANTA - CRESTINISMUL IN DOBROGEA n

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 54 other followers