Primim de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău numărul 36 pe 2016 al publicației „STUDII ȘI CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE”, număr dedicat unei tematici interesante și incitante:
Plurilingvism şi interculturalitate Fantastic şi oniric: imaginar literar şi reprezentare lingvistică.
        Revistă a Facultăţii de Litere din cadrum universității amintite (Redactor-şef: Vasile Spiridon, Comitet editorial: Nicoleta Popa Blanariu, Violeta Popa, Adrian Jicu, Petronela Savin, Florinela Floria, Mihaela Hriban, redactori de număr: Violeta Popa, Florinela Floria, Mihaela Hriban, asistenţă lingvistică (limba engleză): Ioana Boghian, coordonator de număr: Nicoleta Popa Blanariu), revista beneficiază de un Comitetul ştiinţific redutabil (alcătuit din personalități din România și din străinătate).
       Selectăm câteva contribuții din prezenta ediție: Petru Zugun O lecţiune inspirată a editorului D. Murăraşu, în versurile 189-190 din Împărat şi proletar, Cristinel Munteanu Un aspect al unei hermeneutici integrale: confirmarea sensului (cu ilustrări din Platon şi Sadoveanu), Petronela Savin Expresia imaginară a făgădui marea cu sarea.Universalitate şi specificitate culturală, Mihaela Hriban Terminologia culinară românească de origine englezească (I), Mioara Mocanu Ficțiunea romanes
că la confluența dintre magic și fantastic. Spațiu, timp,instanțe în romanul Heinrich von Ofterdingen,
Antonia Gîrmacea Domestic Surveillance and Dreams of Freed om in Mary Elizabeth Braddon’sThou Art the Man, Elena Alina Bărbuţă Vasile Lovinescu și Mundus imaginalis, Mansardă la Paris cu vedere spre moarte Cristina Scarlat în dialog cu regizorul Alain Lecucq, Compagnie Papierthéâtre, Franța, recenziile  Nicolae Scurtu, Al. Hanță – repere pentru o biografie, Editura Ars Docendi,București, 2016 (Ioan Dănilă), Nicoleta Popa Blanariu, Când literatura comparată pretinde că se
destramă. Studii şi eseuri, vol.I-II: vol I, Invarianţii, un fir al Ariadnei?, 254 p.; vol. II,(Inter)text şi (meta)spectacol , 205 p.,Bucureşti, Editura Eikon, 2016 (Florinela Floria), Ioan Iacob, Arc poetic transatlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe, Iaşi, Editura Junimea, 2017 (Vasile Spiridon),Dorel Fînaru, Lingvistica limbilor lumii, Editura Institutul European, Iaşi, 2015, 418 p.(Cristinel Munteanu).
    Un număr deosebit, cu o paletă auctorială diversă, care impune prin sobrietate și rigoare academică.