Pe data de 7 noiembriea.c., întreorele 18.30-19.30. (oraRomâniei), înziua de deschidere a TârguluiInternațional de Turism, la ExCEL a avutlocfestivitatea de decernare a premiilorTurismuluiMondial, evenimentanualsponsorizat de cătreCorinthia Hotels, The New York Times, United Airlines și Reed Travel Exhibitions. Prezentareapremiilor a fostfăcută de către Peter Greenberg, editor al SBC News Travel și expert in călătoriirecunoscut la nivelmondial.

PremiileTurismuluiMondialpentruanul 2016 au fostprezentatecătreurmătoareleorganizații: Lindblad Expeditions, DER Committed to the World Initiative by DER Touristikași Tompkins Conservation. Acordareaacestorpremiireprezintărecunoaștereainițiativelorremarcabileși ale eforturilordepuse de cătreceionorațiînconservareanaturii, pentrudezvoltareasustenabilă a turismuluișiasistareacomunităților locale.

Primulpremiu a fostacordatcătreLindblad Expeditions “însemn de recunoaștere a dedicării sale înconservare, cercetare, educațieșidezvoltareacomunitățiiînzonelegeograficepe care le explorează, șistabilireaFonduluiNaționalGeografic- Lindblad Expeditions. Împreună cu invitațiisăi, Lindblad a colectat 12,7milioane de dolaripentruproiectecriticeîncă din 1997.”

Al doileapremiu a fostacordatcătre DER Committed to the World Initiative by DER Touristik “însemn de recunoaștere a programuluiei, DăruieșteEducației un Cămin, care din 2014 a sponsorizatprinintermediul DER Touristik Foundation e.V., construireașiexpansiunea a peste 20 de școliîn 15 țări din jurullumii, oferindcopiilorșitinerilor o educațieși un viitormai bun.”

Al treileapremiu a fostacordatcătre Tompkins Conservation “însemn de recunoașterepentrucei 25 de ani de lucru, stabilindnoi zone protejate, recuperândspeciipericlitate, susținândactivismulpentruprotejarealocurilorsălbaticeși ale animalelor, șipromovândcomunitățisănătoaseîn Chile și Argentina princrearea de parcurinaționale.”

Premiul Inspire a fost special proiectat și produs artizanal pe insula Malta de către Mdina Glass și celebrează calitățile spiritului de inițiativă și a viziunii care îi inspiră pe ceilalți să atingă noi vârfuri.

Evenimentelecontinuă la ExCEL, Târguloferindo ocaziefoarte bună pentru a crea și dezvolta relații de afaceri și a promova obiectivele turistice la nivel global.

Corespondent: Tatomir Ion-Marius

 

Anunțuri