În 21 iunie 2016, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a Comisiei Europene a publicat proiectele câștigătoare pentru programul ,,Europa pentru Cetățeni”, Componenta 1 „Memorie istorică europeană” (proiecte depuse pentru termenul limită din 1 martie 2016).

Au fost selectate 38 de proiecte din 26 țări care vor primi finanțare în sumă totală de 3.342.500 de euro.

 

Cu bucurie, vă informăm că între proiectele europene câștigătoare se află și proiectul depus de Muzeul Județean de Istorie Brașov, I Was Citizen of Stalin Town / Am fost cetățeanul Orașului Stalin.

                       

Este singurul proiect românesc care va fi finanțat de Comisia Europeană pe componenta „Memorie istorică europeană” în anul 2016 și primul proiect cu finanțare de la Comisia Europeană câștigat de o instituție culturală brașoveană.

Proiectul I Was Citizen of Stalin Town va beneficia de un grant de 100.000 de euro, suma maximă oferită de program.

 

În contextul programului ,,Europa pentru Cetățeni”, componenta 1 – Memoria istoriei, Muzeul Judetean de Istorie Brașov a abordat un subiect istoric de interes european, bazându-se pe recuperarea memoriei istorice din orașele care au purtat numele dictatorului I.V. Stalin. Astfel, proiectul I Was Citizen of Stalin Town dezvoltă un parteneriat internațional între organizații culturale din șase orașe europene Stalin, respectiv: Brașov, Varna (Bulgaria), Katovice (Polonia), Kucova (Albania), Eisenhüttenstadt (Germania) și Dunaújváros (Ungaria).

 

Partenerii proiectului I Was Citizen of Stalin Town, al cărui solicitant este Muzeul Județean de Istorie Brașov, sunt European Network Remembrance and Solidarity (Polonia), Muzeul Național de Istorie al Albaniei din Tirana și Muzeul Orășenesc Dunaújváros.

 

Orașele Stalin au fost simboluri ale vasalității regimurilor politice din țările comuniste față de Moscova și Stalin, ale „noii lumi” ce urma să se nască din lupta de clasă între cetățenii țărilor comuniste.

În acest context istoric, proiectul I Was Citizen of Stalin Town urmărește, pe de o parte, să stârnească dezbateri publice privind modul în care regimurile totalitare staliniste au privat cetățenii de drepturile lor fundamentale și au condus la abuzuri în masă, iar pe de altă parte,  să îi determine pe cetățenii Europei contemporane să reflecte asupra cauzelor care au determinat constituirea Uniunii Europene și modul în care guvernele și cetățenii generațiilor care au trăit dramele regimurilor totalitare din Europa secolului XX urmăresc promovarea păcii.

 

Proiectul Muzeului Județean de Istorie Brașov are o abordare interactivă pentru că pune accentul pe experiența personală a cetățenilor orașelor Stalin, pe fapte de viață cotidiană, ,,mici istorii” prin care adolescenții, tinerii și adulții din zilele noastre, care nu au trăit dramele acelei perioade, pot înțelege, mai ușor, consecințele instaurării regimurilor totalitare asupra valorilor europene și bunăstării cetățenilor europeni.

 

Proiectul va debuta după 1 august 2016 prin constituirea echipei internaționale de proiect. Cei patru reprezentanți selecționați din fiecare țară implicată în proiect vor deveni parte integrantă în echipa extinsă a proiectului, având un rol activ la toate cele cinci ateliere de lucru și la Școala de Vară.

Pentru popularizarea proiectului, începând din toamna anului 2016, în fiecare țară implicată în proiect va fi disponibilă o platformă online, o bază de date cu documente și mărturii relevante din perioada stalinistă.

 

            Calendarul proiectului:

  • octombrie 2016 – februarie 2017: campania de documentare în toate orașele Stalin implicate în proiect.
  • martie 2017: selecția reprezentanților orașelor Stalin. Reprezentanții fiecărui oraș vor participa la câte un atelier în toate celelalte orașe din proiect.
  • aprilie – iulie 2017: ateliere în cinci foste orașe Stalin (Varna, Katovice, Kucova, Eisenhüttenstadt și Dunaújváros). Pe rând, fiecare echipă locală Stalin va avea rolul de gazdă. Activitatea are rolul de a câștiga o „experiență Stalin” pentru reprezentanții celor șase orașe partenere și a-i ajuta să conștientizeze beneficiile actualei perioadei în antiteză cu perioada regimurilor totalitare.
  • 1 – 6 august 2017: Școala internațională de Vară din Brașov. Este momentul concluziilor pentru participanții direcți.
  • 10 august – 31 octombrie 2017: Expoziția itinerantă ,,I Was Citizen of Stalin Town / Am fost cetățeanul Orașului Stalin”. Structura acesteia este împărțită între contextualizarea istorică europeană a cetățeniei în orașele Stalin și prezentarea fiecărui oraș Stalin implicat în proiectul ,, I Was Citizen of Stalin Town „.

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.  (https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en )

Reclame