COMUNICAT DE PRESĂ

La 30 octombrie 2015, Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a prezentat, în reuniunea plenară a Adunării Generale dedicată discutării reprezentării echitabile şi creşterii numărului de membri în Consiliul de Securitate (CS), poziţia ţării noastre în materie.
Reamintind că România se pronunţă pentru o abordare ambiţioasă, dar realistă, a arătat că obţinerea unor rezultate concrete în domeniul reformei CS trebuie să fie parte a procesului general de transformare a structurilor ONU, astfel încât acestea să răspundă necesităţilor de implementare a obiectivelor stabilite prin Agenda 2030.

În acelaşi timp, diplomatul român a remarcat că, în absenţa unor progrese notabile în formatul interguvernamental dedicat reformei CS, au loc evoluţii semnificative în afara acestui cadru consacrat de negociere. A exemplificat cu iniţiativa comună a Franţei şi Mexicului, privind obţinerea unui acord al membrilor permanenţi ai Consiliului de Securitate de a se abţine de la utilizarea dreptului de veto în dosarele referitoare la atrocităţi în masă şi crime de război, inițiativă susţinută și de România, prin vocea Preşedintelui Klaus Iohannis, în cadrul dezbaterilor generale la sesiunea a 70-a a Adunării Generale, din septembrie 2015.

A punctat, de asemenea, că România este unul dintre cele 106 state care susţin Codul de Conduită pentru membrii CS în materie de genocid, crime împortiva umanităţii şi crime de război, lansat, la New York, la 23 octombrie a.c.

Reprezentantul Permanent al României a subliniat, totodată, că reforma Consiliului de Securitate va trebui să reflecte noile realităţi geopolitice şi că, din acestă perspectivă, ţara noastră se pronunță ferm pentru creşterea reprezentării Grupului est-european în acest organ principal al ONU, prin alocarea a cel puţin unui loc suplimentar de membru nepermanent în viitoarea arhitectură a Consiliului de Securitate.

Anunțuri