Misiunea Permanentă a României la ONU – New York
Comunicat de Presă

Intervenția Reprezentantului Permanent al României la ONUîn cadrul dezbaterii deschise a Consiliului de Securitate privind „Femeile, Pacea și Securitatea”
Reprezentantul Permanent al României la Organizația Națiunilor Unite, Dr. Ion Jinga, a participat, la 13 octombrie 2015, la dezbaterea deschisă a Consiliului de Securitate ONU pe tema„Femeile, Pacea și Securitatea”.În intervenția sa, ambasadorul Ion Jingaa apreciatcă participarea activă a femeilor în inițiativele de pace s-a dovedit un element central în eficientizarea rezolvării conflictelor și în consolidarea păcii:„România crede cu tărie că toți actorii implicați – state membre, organizații regionale, societatea civilă și mass-media – trebuie să continue eforturile pentru implementarea Agendei privind Femeile, Pacea și Securitatea.”

onu-new-york
Făcând o incursiune în istorie, a evocat sacrificiul Ecaterinei Teodoroiu, căzută pe câmpul de onoare în timpul Primului Război Mondial ca ofițer al Armatei Române și a precizat că, în România,începând cu anul 1973, profesia de ofițer este deschisă și femeilor.
A arătat că, în baza prevederilorConstituției României, femeile și bărbații au acces egal atât la funcții de execuțiecât și de conducere în domeniul militar – existând femei ofițer cu gradul de general – și a reliefat creșterea, începând cu 2009, a numărului de femei în uniformă în contingentele românești din teatrele de operații și în misiunile de menținere a păcii. În acest sens, ambasadorul a salutat decernarea premiului „InternationalFemalePolicePeacekeeper for 2015” comisarului-șef Raluca Domuță,în prezent comandant al Regiunii Sud în cadrul Misiunii ONU de Stabilizare în Haiti (MINUSTAH), pentru contribuția excepțională la procesulde pace și stabilizare din această țară, arătând că ofițerul român„este un excelent exemplu al valorii adăugate pe care femeile o aduc misiunilor de menținere a păcii și misiunilor politice ale ONU.”
Reprezentantul Permanent al României la Organizația Națiunilor Unite a subliniat atenția acordată de învățământul militar din țara noastră promovării egalității de gen, toleranței, nediscriminării, interdicției hărțuirii și violenței sexuale, ca elemente definitorii ale comportamentului ulterior, inclusiv în teatrele de operații. Totodată,a punctat contribuția detașamentelor militare mixte române (bărbați și femei) în Afganistan și participarea acestora la proiecte și programe de ajutorare a femeilor din zonele de conflict – exemplificând cu regiunea Zabul – contribuind astfel la capacitarea acestora și integrarea în societate: „Astăzi, operațiunile militare se desfășoară într-un mediu de securitate complex care necesită expertiza complementară a femeilor și bărbaților, deoarece conflictele armate au efecte distincte asupra acestora. Însă, atât pe timp de pace cât șide război, implicarea femeilor nu poate fi asigurată fără o atitudine pro-activă din partea bărbaților.”
În acest sens, a evocatinițiativaHeForShe, lansată de către organizația UN Women, menționândimplicarea personală, cu angajamente și obiective concrete, a Președintelui României, Domnul Klaus Iohannis,în această inițiativă de capacitare a femeilor.
În încheierea interventiei sale, ambasadorul Ion Jinga a anunțat co-sponsorizarea,de către România, a RezoluțieiConsiliului de Securitate 2242, privind Femeile, Pacea și Securitatea, adoptată în aceeași zi, ceea ce evidențiază odată în plusangajamentul ferm alRomâniei pentru asigurarea egalității de gen.
Elemente de context
Dezbaterea deschisă la nivel înalt a Consiliului de Securitate a fost organizată de Spania, în calitate de președinte pentru luna octombrie a acestui for al ONU. Evenimentul a fost găzduit de Primul Ministru al Spaniei, MarianoRajoy. Prin această dezbatere, Consiliul de Securitate a marcat aniversarea a 15 ani de la adoptarea primei rezoluții privind ”Femeile, Pacea și Securitatea” (Rezoluția 1325),care subliniază importanța implicării femeilor în eforturile de asigurare și menținere a păcii și securității internaționale.
Membrii Consiliului de Securitate au adoptat în unanimitate, la 13 octombrie 2015, cea de a 8-a rezoluție în domeniu (Rezoluția 2242). 68 de state, printre care și România, au co-sponsorizat acest document care prevede o serie de măsuri, adresate statelor membre ONU, organizațiilor internaționale și Secretariatului ONU, menite a crește implicarea femeilor, la toate nivelurile, în procesele de pace și în situațiile post-conflict.

Reclame