„PSEUDOANTROPIKOS. PREFAŢĂ

Cartea vă propune spre lectură o sumă de eseuri
inedite, inspirate de la chestiuni cvasi-cotidiene sau rezultate din
căutări la care ne ducem mai rar cu gândul. În plus, atât pentru
condimentarea experienţei de lectură, cât mai ales pentru
democratizarea conceptului de antropologie (în jurul căruia
gravitează prozele din cuprins), seria de eseuri – fuzionând idei
de psihologie, sociologie ori de filosofie – este punctată
(iniţial, median şi final) cu câte o proză ficţională din seria
interpretărilor speculativ-antropologice de mituri şi legende
populare (aici fiind vizate baladele „Mânastirea Argeşului”

şi „Mioriţa”), serie de autor începută odată cu cartea
„Întoarcerea fratelui risipitor” (Editura Europress,
Bucureşti, 2014).
Volumul de faţă aduce cititorului un amalgam de
provocări pentru minte şi pentru inimă, într-un melanj pastelat,
susţinut pe tot parcursul de împletitura a trei filoane esenţiale:
auto-ironie, umilinţă şi duioşie. De altfel, ideea de smerenie –
atât cea subiectivă cât şi cea extinsă la întreaga specie –
constituie aici o reiterare definitorie.
Parcurgerea cărţii se poate dovedi o experienţă
deosebită atât pentru cititorul pasionat de beletristică cât şi
pentru cel atras de eseistica de idei. Profunzimile şi
perspectivele vor surprinde adesea.”
Reclame