Asociația „O Șansă Pentru Viitor” anunță lansarea proiectului “Artă în Diversitate” proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstien şi Guvernul României în cadrul programul PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Dorim să lansăm invitația tuturor românilor talentați care aparțin unei minorități naționale de a participa la un proiect editorial prin care propunem realizarea şi publicare unei reviste atractive care să promoveze cultura minorităţilor naţionale din România, prin intervievarea a cel puțin 38 de artişti aparţinând acestora. Astfel, revista „Artă în diversitate” vine în întâmpinarea nevoilor de stimulare a informării cetăţenilor cu privire la arta minorităţilor şi a formelor de expresie culturală a acestora.
Totodată, dorim ca prin intermediul portalului http://www.diversitate.ospv.ro să strângem într-un singur loc evenimentele cu caracter cultural organizate de minorităţile din România şi promovarea acestora într-o manieră organizată şi captivantă. Revista și portalul vor încuraja informarea cetăţenilor în legătură cu tradiţiile minorităţilor şi a formelor de exprimare ale acestora şi respectarea drepturilor minorităţilor la promovarea propriilor culturi. Dorim informarea şi conştientizarea populaţiei majoritare asupra valorilor minorităţilor şi familiarizarea acestora cu o imagine corectă asupra culturii acestor minorităţi.
Demersul are ca scop valorificarea potenţialului artistic al minorităţilor, care în ziua de azi tinde să fie ignorat, deşi multiculturalismul este parte componentă a valorilor democratice. Mai mult, ne propunem combaterea discursului instigator la ură pe baze etnice prin intermediul implementării proiectului şi promovării valorilor artistice ale minorităţilor în rândul românilor.
În acest sens, ne propunem construirea unei reţele de colaborare multi-etnice la care invităm toate organizațiile și persoanele interesate să ni se alăture. Datele de contact: Alexandra Bogdan – Manager de Proiect, e-mail: office@ospv.ro, telefon 0729806313.
Dorim ca acest dialog cultural să fie deschis în vederea consolidării democraţiei româneşti, spre promovarea diveristății şi spre creşterea nivelului de integrare a tuturor cetăţenilor care trăiesc şi activează în România.
Asociația „O Șansă pentru Viitor”

Anunțuri