În ziua de 26 mai 2015, orele 1700, va avea loc, în Sala de conferințe a Institutului Cultural Român, din București, aleea Alexandru, nr 38, Sector 1 (din Piața Aviatorilor), Simpozionul cu următorul program:
I. Deschiderea lucrărilor și informații despre activitățile recente ale Asociației – prof. univ. dr. Ioan Condor.
II. Simpozionul științific „NICOLAE BĂLCESCU – istoric, patriot și revoluționar,” în cadrul căruia vor susține conferințe:
1. Prof. univ. dr. Ioan Condor, Călătoria lui N. Bălcescu în Ungaria și Transilvania și încercarea de apropiere a ungurilor cu românii în timpul Revoluției din 1848-1849;
2. Prof. dr. Constantin Mihai Popescu, Concepția revoluționară a lui Nicolae Bălcescu în perspectiva veacurilor;
3. (Gen. retr.) Gheorghe Vartic, Nicolae Bălcescu istoric și teoretician militar;
4. Conf. univ. dr. Gheorghe Iscru, „Nicolae Bălcescu – contemporanul nostru”.
III. Moment poetic – susținut de către poeta Maria Șerban Silivaș.
IV. Probleme administrativ financiare
1. Se vor distribui legitimațiile de membru, sub semnătură de primire.
2. Se va putea plăti cotizația de membru pe anul 2015 și eventualele restanțe din anii anteriori.
3. Măsuri privind organizarea Adunării generale ordinara a membrilor Filialei București, într-un viitor apropiat (noiembrie-decembrie 2015 ?)
Note:
 Rugăm respectarea orei de începere a Simpozionului;
 Așteptăm participarea tuturor membrilor.
Președinte,
Prof. univ. dr. Ioan Condor

Anunțuri