Asociația Europa Digitală derulează, în anul 2015, proiectul national “Școala mea pe Internet”, prin care îșipropuneproiectarea, dezvoltarea, implementareașigăzduireaîn mod gratuit a website-uriloraparținândinstituțiilorromânești de învățământdin sistemulpreuniversitar.
LogoED140pxFiind la al treileaapel de proiect, cu peste 300 de beneficiari, programul vine înîntâmpinareagradinițelor, a școlilorșia liceelor din țară, încontextulîn care acesteatrebuiesărespecteprevederileLegii nr. 52/2003 privindtransparenţadecizionalăînadministraţiapublicăşi a Legii nr.544/2001 privindliberulacces la informaţiile de acces publicșipentru a se alinia la standardeleeuropeneși ale societățiiinformaționaleîn care trăim.
Proiectul “Școala mea pe Internet” are caobiectivemajore, pelângăintegrareasistemelor TIC îneducație, șicreștereavizibilitățiiinsituțiilor la nivel national și international, învedereaaccesării de fondurieuropene, facilitareainteracțiuniiîntreinstituțiile de învățământ, elevișiprofesoriși, totodată, stimulareaelevilorșiprofesorilorînutilizareaeficientă a Internetului de cătreelevișiprofesori – camijloc de informareșiformare.
Website-urilerealizatepentrușcolileșiliceele din Româniavoroferi
• informațiigenerare cu privire la instituția de învățământ
• informațiidesprecriteriile de admitereînciclulprimar/gimnazial/liceal
• publicarea tuturor datelor si informatiilor conform cu legislatia in vigoare
• informații care săpermităpărințilorsăcunoascăactivitateaspecificăclaselor/claseipregătitoare din cadrulunități
• publicarestructura an școlar

• creareașiintegrareascolilorîngrupuriavândcascop o creștere a calităţiieducaţiei
• informațiiactualizateînpermanență cu privire la dispozițiileMinisteruluiEducației,
• traducerea automata a website-urilorînoricelimbă de circulațieinternațională
• modalități de sincronizare la rețeauasocială Facebook.
Pentru a fi eligibili, instituțiiletrebuiesă fie situate înzonarurală, trebuiesăînregistreze, înanulșcolar 2014-2015, un număr de minim 150 de elevi, persoanaresponsabilă din instituția de învățământ, învedereaimplementăriiproiectului, trebuiesăaibăstudiisuperioareșișcoalătrebuiesădeținăcelpuțin un calculator cu o conexiune la Internet. De asemeneapentru a accede la acest program, scoliletrebuiesăaderecamembru laAsociația Europa Digitală, săachitecotizația de membruînvaloare de 30 de lei/lună.
“Învățământul din Româniatrebuiesă fie racordat la rigorileeuropeneși, până la urmă, la rigorilesocietățiiinformaționaleîn care trăim. Ne-am propussăaducemmaiaproapecomunitatea de școală, săoferimtransparențăși liber acces la informațiilepubliceîncadrulinstituțiilor de învățământ, valori care suntprevăzuteșiîndouăleginaționaleșiîntoatenormeleeuropene. Suntemconvinșică o societateputernicinformatăvadeveni o societatemairesponsabilă, maimaturășimaiputernică. Primul pas l-am făcut, iaracelareprezintăconstruireacontextuluirespectăriilegii de cătreșcolișilicee”, declară Remus Lucuț, președinteleAsociației “Europa Digitală”.
Înscrierile la proiectul national “Școala mea pe Internet” se pot face online, pe website-ulhttp://europadigitala.ro/masura-101/.

Transmite,
Dr. Tănase Tasenţe
Director General
Plus Communication