Inteligența emoțională și abilitățile de a stabili relații cu cei din jur reprezintă principalul factor de predicție privind reușita în viața, se arată în studiile de specialitate din ultimul deceniu. În acest sens, dezvoltarea socio-emoțională a copiilor a reprezentat un element-cheie în ceea ce privește preocuparea specialiștilor în educație copilului, în ultima perioadă de timp.
dianaDin perspectivaspecialiștilor, copilul inteligent din punct de vedere emoţional îşi conştientizează emoţiile şi vorbeşte liber despre ele, recunoaşte emoţiile celor din jurul său și comunică uşor despre ceea ce îl preocupă. De asemenea, copilul cu o inteligență emoțională dezvoltată ştie să fie asertiv – ştie să spună “nu” fără să îi rănească pe ceilalţi,îşi gestionează în mod corespunzător emoţiile negative și are comportamente rezonabile şi nu abandonează o activitate, nici atunci când devine dificilă. În fapt, trainerii în dezvoltare personală au menirea de a-i ajuta pe copii să fie încrezători în forțele proprii și să-i ajute să se adapteze mult mai ușor la situații și persoane noi.
Un astfel de proiect educațional va demara, începând cu 3 noiembrie 2014, în București și este intitulat sugestiv “Vreausăfiu mare”. Programuleducaţional are învedereorganizarea de grupuri de dezvoltarepersonală a copiilor cu vârstecuprinseîntre 10-12 aniși 12-14 ani, iarcursurile se vordesfășuraînzilele de lunișijoi, întreorele 16 și 20, timp de 10 săptămâno. Proiectul,coordonat de Diana Feleagă–trainer de dezvoltare personală și comunicare nonverbală, are caobiectivemajoredezvoltarea la copiiaabilitățilorintelectualeșiemoționale, astfelîncâtsăpermitădobândireaunui bun nivel de dezvoltare a inteligențeiemoționale.

Copiivor fi angrenaţi în activităţi practice de relaţionare
Specialistul Diana Feleagăafirmăcăîndesfașurareacursurilor se vorfolosifișe de lucru (individualeși de grup), jocurile de rol, care îivorajutapecopiisăsocializezeșisă-șiînvingătimiditatea; copiiivor fi implicațiînactivităţi practice, care vorfacilitaprocesulînvățării. Totodată, principalacarență a copilului din ziua de aziînceeacepriveșterelaționareasocialăidentificată de trainerestelipsacomunicăriifațăînfață. “Socializarea este esențială pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă ale unui copil. Tot mai mulți copii sunt prinși în capcana jocurilor pe calculator și a navigării pe Internet sau petrec foarte mult timp în fața televizorului şi foarte puţin timp în aer liber, socializand cu prietenii”, este de păreretrainerul Diana Feleagă.

Părinţiivorprimiunraport de evaluareprivindevoluţiacopiluluilor
În urmaacestui curs, copiiiîşivordezvoltaîncredereaîn sine, îşivorîmbunătăţişioptimizacapacitatea de autocunoaştere, relaţionareşicomunicareverbalăşinonverbală, vorînvăţa cum să-şigestionezeemoţiile negative, îşivordezvoltaempatiaşivor fi redusecomportamenteleproblematice. “La finalizareacursului, părinţiivoravea un raportiniţial (dupăprimele 2 şedinte) şi un raport final de progres (la finalulmodulului), cevorcuprindeevaluareacompetenţelorsocialeşiemotionale, pozesurprinseîncadrulcursului, o diploma de finalizare a programului educational şiun set de recomandări care l-arajutapecopil să se dezvoltearmoniosîn continuare”, declară Diana Feleagă, organizatorulproiectuluieducaţional “Vreau să fiu mare”.

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail feleagadiana@yahoo.comsau la numărul de telefon 0744.585.420.