CopertaÎn fiecare moment al vieții noastre complexe regăsim o răscruce, iar în funcție de deciziile noastre, progresăm sau regresăm. Găsim oare soluţiile potrivite, oricât de bune considerăm noi că sunt la vremea respectivă? Putem oare să ne îndreptămtotdeauna pe cărarea potrivită? Există oare răspunsuri general valabile sau fiecare trebuie să găsească propriul adevăr al ființei noastre? Răspunsurile la aceste întrebări existențiale pentru evoluția noastră intelectuală și spirituală le-a transpus psihologul Steluța Todea în cartea “Trinitateaființei și prezența nemărginită”.
Volumul, înviziuneaautorului, reprezintăun drum sau o schimbare de drum, de înțelegereși de asumare, de descoperireși de împlinireșilasălibertateacititorului de a alegemodalitățileprin care îșivadesăvârșiviața.Autorul, înargumentațiasa, folosește o varietate de concepte, din diferitedomenii – unelespirituale, din aria credinţelorreligioase, alteleştiinţificeşiculturale, din aria filosofiei,psihologieiorisociologiei, a înţelepciuniipopulareşi a maeştrilorspirituali. De asemenea, veţiîntâlniconceptevehiculateînliterature de specialitate – de dezvoltarespiritualăsauîntehnicilepsihoterapeutice, iardiversitatealor are menirea de ajutacititorulsăînțeleagămecanismelevieții din maimulte perspective, și nu doarprinprismarigorilorștiințifice.
“Această carte dorescsă fie utilăşiinteresantăpentrufiecarecititor, săcontribuie la înţelegereaşiexplicareavieţiiimediateşiviitoare. Dar cuvintelesuntdestul de limitateşiviaţaatât de complexă, iaraceastă carte, cum veţiconstata, îşipropunesăapreciezeşisărespectelumeaşifiinţareaîntoateformele de manifestare, deoareceexistămultmaimultăsubstanţăşitrăireînfiecareformă de existențădecât se poateextrage din toatecuvinteleşiscrierilerealizatevreodată”, afirmă psihologul Steluța Todea.
SteluțaTodeaestepsihologșipsihoterapeutși master înPsihologiecognitivășicomportamentalășihipnozăclinică. A publicat, pânăîn present, trei volume de referințăîndomeniu, anume: “Descoperă-țidiamantul interior” (2012), “Prizonieriîn propria minte și eliberarea din ea” (2014) și “Trinitateaființei și prezența nemărginirii” (2014).
Transmite,
Dr. Tănase Tasenţe
Director General
Plus Communication