Regiune istorică ce-şi trage rădăcinile din perioada Basarabilor (de unde şi numele de Leagănul Basarabilor), Oltenia oglindeşte istoria bimilenară a poporului român. Străjuită de Carpaţii Meridionali şi de apele curgătoare ale Dunării şi Jiului, Oltenia reuneşte judeţele Dolj şi Gorj, şi parte din judeţele Mehedinţi, Olt, Vâlcea şi Teleorman, fiind înzestrată cu un relief variat şi bogat în resurse naturale şi cu tradiţii unice de-o valoare inestimabilă.

timbrele-romane-Romfilatelia lansează prin intermediul mărcilor poștale invitația de a descoperi un tărâm marcat de specificul românesc, unde stilurile arhitecturale se îmbină armonios cu tradiţiile, meşteşugurile, obiceiurile regiunii păstrate cu mare grijă din vremuri trecute.

În continuarea seriei filatelice Descoperiți România, Romfilatelia introduce în circulaţie prezenta emisiune de mărci poştale dedicată Olteniei, alcătuită din şase timbre ce ilustrează elemente-simbol ale acestei regiuni.

Pe timbrul cu valoarea ­nominală de 2,40 lei, este ilustrată Cula Greceanu, una din culele reprezentative pentru arhitectura oltenească a Evului mediu, fiind o construcţie fortificată cu rol de apărare împotriva atacurilor turceşti, cula aparţinând Complexului Muzeal Măldăreşti din Vâlcea.

O altă bijuterie arhitecturală, concepută în stilul academismului francez de către arhitectul francez Paul Gottereau care face cinste Olteniei este Muzeul de Artă din Craiova , inaugurat în 1954 într-un somptuos palat ce a aparţinut unuia dintre cei mai bogaţi oameni din România, Jean Mihail, este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 3,00 lei.

Mănăstirea Tismana, este reprezentată pe timbrul cu valoarea nominală de 3,30 lei. Unul dintre cele mai vechi şi mai mari aşezăminte monastice din Ţara Românească, a început să fie ridicată în timpul domniei lui Radu I (1377-1383), Matei Basarab aducând unele completări între 1646-1651. A îndeplinit deasemenea rolul unei cetăţi de apărare, mănăstirea fiind înzestrată cu turnuri şi folosită ca incintă fortificată de către Tudor Vladimirescu în 1821. În istoria României, Tismana se înscrie şi ca un loc important în care a fost ascuns tezaurul ţării deţinut de Banca Naţională a României şi adăpostit aici între anii 1944-1947 pentru a fi ascuns de pericolul confiscării, fie de către armata germană aflată în România sau de către Armata Roşie. Muzeul amenajat în anul 2013 transmite toate informaţiile legate de modul în care au fost salvate cele peste 200 de tone de aur.

Marca poştală cu valoarea de 4,30 lei este dedicată Mănăstirii Hurezi, cea mai frumoasă ­ctitorie brâncovenească, cea mai ­completă şi ­complexă aşezare monastică din ţara noastră, o bijuterie a stilului brâncovenesc şi un loc de prim rang purtător de istorie a neamului şi spiritualităţii româneşti.

Pe marca poştală cu valoarea nominală de 4,50 lei lei este ilustrată ceramica de Horezu, element, intrat în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO . Tehnica şi meşteşugul ceramicii de Horezu se remarcă prin unicitatea şi continuitatea regăsite într-o tradiţie păstrată de secole în Oltenia.

Pe timbrul cu valoarea ­nominală de 14,50 lei sunt ilustrate Crâmpoşia selecţionată şi Negru de Drăgăşani, două soiuri de struguri care pun în valoare calitatea de „terroir” a podgoriilor olteneşti. Crâmpoşia selecţionată a fost obţinută în 1972 din vechiul soi Crâmpoşie (Cârlogancă), rezultând vinuri seci, pline de parfum şi aroma fructelor coapte. Negrul de Drăgăşani, produs din încrucişarea soiurilor Negru Vârtos şi Saperavi, dă vinuri seci, mai aspre, de un roşu frapant şi arome ­complexe. Vinurile Olteniei se aflau la loc de cinste pe masa conducătorilor Ţării Româneşti, Podgoria Drăgăşani fiind de altfel numită „podgoria ­voievodală a Banilor Olteniei” (I.C.Teodorescu).

Cele şase valori sunt completate de setul de 2 plicuri prima zi, emisiunea fiind machetată în coală de 32 de timbre, minicoală de 5 timbre + 1 vinietă şi blocul de 6 timbre (în albumul filatelic).

Produsul special al emisiunii este albumul filatelic, realizat în tiraj limitat de 515 exemplare și echipat cu blocul de 6 timbre al emisiunii şi setul de plicuri „prima zi” ale emisiunii având ştampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur, ambele produse fiind numerotate cu negru de la 001 la 515. În deschiderea albumului este etalată reproducerea unei litografii cu imaginea Mănăstirii Hurezi din secolul al XIX-lea.

Începând cu ziua de vineri, 29 august 2014, emisiunea de mărci poștale Descoperiți România, Oltenia va putea fi achiziţionată de la toate magazinele Romfilatelia din Bucureşti şi din ţară.

Romfilatelia aduce mulţumiri Muzeului de Artă din Craiova, Muzeului Olteniei din Craiova, Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu – Vâlcea, Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare Viti-Vinicolă Drăgăşani, domnului Radu Tudor Tiron, artist heraldist şi fotografilor George Avanu şi Lucian Tudose pentru sprijinul documentar şi suportul fotografic oferit la realizarea acestei emisiuni de mărci poştale.