Sigla MCCPe data de 25 iulie 2014, ora 11.00, se convoacă, la Bucureşti, pe Str. Lipscani nr. 53 (Sala Rapsodia), primul Congres al Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor.

Ordinea de zi a Congresului este următoarea:

1. Constituirea noului Comitet de Iniţiativă pentru promovarea proiectului cetăţenesc de revizuire a Constituţiei Cetăţenilor.

2. Autentificarea notarială a Declaraţi ei de constituire a Comitetului de Iniţiativă.

3. Aprobarea proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României, iniţiat de cetăţeni.

4. Aprobarea Expunerii de motive la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României.

Pot participa la Congres cetăţeni cu drept de vot care cunosc prevederile iniţiativei cetăţeneşti de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100/10.02.2014 şi pe site-ulwww.variantacojocaru.ro şi care şi-au anunţat participarea până pe data de 23.07.2014, ora 12.00.

Anunţarea participării se face la telefon nr. 0726.561.114 şi 021.310.4623.

Constantin Cojocaru 

Preşedintele Comitetului de Iniţiativă.

P.S. Cu această ocazie va avea loc și lansarea cărții „CONSTITUȚIA CETĂȚENILOR, comentată și explicată pe înțelesul tuturor”, de Dr. Ec. Constantin Cojocaru.