Pe 14 decembrie 1864, la Bucureşti, s-a deschis, printr-o ceremonie fastuoasă – cu muzică militară, coruri de copii şi discursuri – Școala Naţională de Belle-Arte, avându-l ca director pe pictorul Theodor Aman. El fusese iniţiatorul acestei instituţii şi redactorul regulamentului de funcţionare. În 2014 se serbează 150 de ani de la acel moment care a inaugurat sistemul de învăţământ artistic superior în ţara noastră.
Afis Conferinta Academie SmallCu această ocazie, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, sub egida Secţiei Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române, în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, organizează, în zilele de 5 și 6 mai a.c., Conferinţa Naţională 150 de ani de învăţământ artistic naţional şi Academia Română. Pentru acest eveniment au fost invitaţi să prezinte comunicări cercetători, cadre didactice şi muzeografi ai institutelor de profil din Capitală, din ţară şi chiar din străinătate, expunând astfel rezultatul studiilor recente întreprinse în arhive şi biblioteci pentru desluşirea istoriei Școlii de Belle-Arte, devenită de-a lungul timpului, Academie de Arte Frumoase, Institut de Arte Plastice iar, după 1990, din nou Academie şi apoi Universitate.
Conferențiari de la Iaşi, Timişoara, Paris şi București vor acoperi, cu prelegerile lor, întregul parcurs al educației artistice româneşti de la fondare şi până în prezent. Va fi analizat fenomenul general al formării artistice şi sistemul educaţional în trecut şi astăzi, va fi schiţată evoluţia unor secţii de specialitate cu iniţiatorii şi îndrumătorii lor (Arte decorative, Foto-video, Istoria şi teoria artei), vor fi făcute portrete de dascăli (Cecilia Cuţescu-Storck, Camil Ressu, Simion Iuca, George Sterian) sau de artişti celebri, absolvenţi ai școlii (Constantin Brâncuşi, Adam Bălţatu, Jean Negulesco). Vor fi evocate şi instituțiile similare din Moldova şi din Transilvania unde s-au format plasticieni din zonele respective.
În pauza primei zile a conferinţei, în Sala Theodor Pallady a Bibiliotecii Academiei Române va fi vernisată expoziţia Studii de atelier la Școala de Belle-Arte, rod al colaborării dintre Cabinetul de Stampe al amintitei biblioteci şi Institutul organizator al manifestării ştiinţifice. Pe simeză vor putea fi admirate lucrări ale profesorilor şi elevilor/studenților instituției din intervalul 1864-1940: Th. Aman, G. M. Tattarescu, C. I Stăncescu, G.D. Mirea, Gh. Popovici, Em. Panaiteanu Bardasare, C. Artachino, K. Loghi, D. Paciurea, C. Medrea, N. N. Tonitza, N. Dărăscu, C. Ressu, C. Baba, Al. Ciucurencu etc. Pe lângă desenele în cărbune, creion sau tuş ale acestor iluştri înaintaşi, organizatorii s-au străduit să adune şi portretele lor fotografice, dând astfel concretețe unor chipuri uitate.
Lucrările conferinţei se vor desfășura în Aula Academiei Române, între orele 10-14. Comunicările susţinute în acest cadru de înaltă ţinută academică vor fi adunate într-un volum publicat de Universitatea Naţională de Arte, şi care va vedea lumina tiparului până la finele acestui an aniversar.
                      Dr. Adrian-Silvan Ionescu
             Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”