ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA (ANBPR)

Centrul CULTURAL AMERICAN

şi

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”

 Sub auspiciile Ambasadei SUA la Bucureşti

vă invită

Marţi, 27 Septembrie 2011, între orele 10.00 – 13.00 la

Conferinţa: Library and Information Science Education & Continuing Education for Librarians in the United States of America and Canada

Învatamantul de biblioteconomie si stiinta informarii & formarea continua a bibliotecarilor în Statele Unite ale Americii şi Canada

Speakers:

Leonard Kniffel, Redactor Şef, American Libraries, Chicago, Illinois – Twelve Ways Libraries Are Good for the Country [Douăsprezece motive pentru care bibliotecile servesc întreaga ţară]

Joseph Mika, Profesor, School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan – Library & Information Science Accreditation: Assurance of Quality [Acreditarea facultăţilor de biblioteconomie şi ştiinta informării: Asigurarea calităţii]

Irene Owens, Decan si Profesor, School of Library and Information Scieences, North Carolina Central University, Durham, North Carolina – The Assessment of LIS Education: Productivity, Quality and Marketing [Evaluarea învăţământului de biblioteconomie şi ştiinţa informării: Productivitate, calitate şi marketing]

Marianne Hartzell, Consultant, Hartzell-Mika Consulting, East Lansing, Michigan - Professional Association Membership: Enhancing Your Career [Asociaţiile profesionale şi dezvoltarea profesională]

Hermina Anghelescu, Conferenţiar, School of Library & Information Science, Wayne State University, Detroit, Michigan – Library & Information Science Education in the United States & Canada: Trends in the 21 Century [Învăţământul de biblioteconomie şi ştiinţa informării în Statele Unite ale Americii şi Canada: Tendinţe în secolul XXI]

Evenimentul va avea loc în Sala „Istrate Micescu” (parter) a Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.